Utama
25/06/2024

PENDAFTARAN PENGGUNA & MAKLUMAT PEGAWAI

Ruangan bertanda * MESTI diisi.

 
No. Kad ID : No. Kad?
Nama Penuh * :
(seperti dalam kad pengenalan)
No. Kad Pengenalan * : - -
Kumpulan Perkhidmatan * :
Gred Jawatan * :
Unit * :
E-Mel * :
No. Telefon Pejabat :
(cth: 03-83164340)
No. Telefon Bimbit :
(cth: 012-1234567)
Nama Penyelia :
Jawatan Penyelia :
E-Mel Penyelia :
Katalaluan @ Password * :
Soalan Keselamatan * :
(taipkan soalan anda sendiri)
Jawapan * :
(tuliskan jawapan anda sendiri)
 
Saya mengakui maklumat yang diberikan di atas adalah benar.
 


 :: Sistem Rekod Kehadiran Berkursus  ::  Unit Modal Insan dan Inovasi, Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa.